Företagsträning

Företagsträning teori och/eller praktik som antingen kan ske i form av en inspirationsdag eller del av dag, eller fortlöpande under en begränsad tid för att kunna jobba mer långsiktigt och få kontinuitet och utveckling!

Kunder:
Stadium AB
Ringhals AB